منبر چوبی ۳ پله تمام چوب طرح ۱ شمس – کد ۱۱۱

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۶
منبر چوبی گره چینی مسجد ۲پله- جمیل کد ۱۰۷

منبر چوبی مسجد گره چینی ۲ پله – جمیل کد ۱۰۷

مهر ۲۰, ۱۳۹۶
منبر چوبی گره چینی سه پله شمس - کد 111-4

منبر چوبی مسجد گره چینی سه پله شمس – کد ۱۱۱

مهر ۲۳, ۱۳۹۶
میز و صندلی چوبی سنتی سمن کد ۶۴۲

میز و صندلی چوبی نماز سمن – کد ۶۴۲