آبان ۸, ۱۳۹۶
منبر چوبی گره چینی دو پله هشت گل - کد 109-4

منبر چوبی مسجد گره چینی دو پله هشت گل – کد ۱۰۹

مهر ۲۳, ۱۳۹۶
منبر چوبی گره چینی دو پله مربع ترنج - کد 110-4

منبر چوبی مسجد گره چینی دو پله مربع ترنج – کد ۱۱۰

مهر ۲۰, ۱۳۹۶
منبر چوبی گره چینی سه پله شمس - کد 111-4

منبر چوبی مسجد گره چینی سه پله شمس – کد ۱۱۱

آبان ۸, ۱۳۹۶
میز نماز چوبی سمن-کد۳۲۳

میز نماز چوبی سمن-کد۳۲۶

مهر ۲۳, ۱۳۹۶
میز و صندلی چوبی سنتی سمن کد ۶۴۲

میز و صندلی چوبی نماز سمن – کد ۶۴۲

آبان ۸, ۱۳۹۶
آیینه-قدی-آذین-کد۶۰۰

آیینه ایستاده( قدی )چوبی سنتی مشبک گره چینی -آذین کد ۶۰۰

آبان ۹, ۱۳۹۶
پاراوان-افراز-کد--۵۰۲-

پارتیشن ( پاراوان ) چوبی سنتی مشبک گره چینی – افراز کد ۵۰۴

آبان ۸, ۱۳۹۶
میز-و-صندلی---سمن-کد۳۰۱

میز و صندلی غذاخوری شش نفره چوبی سنتی گره چینی مشبک – سمن کد ۳۰۱