دی ۷, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش پنجم

قسمت اول متن ﻓﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻫﺎ […]
دی ۷, ۱۳۹۵
گره چینی پنجره

تزئینات گره چینی در بناهای محله ( خانه بر ) ماسوله

قسمت اول متن چکیده گره چینی، هنر ایرانی در رده […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش چهارم

قسمت اول متن ﺯﻫﮑﺸﯽ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻱ […]
آذر ۲۵, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش سوم

قسمت اول متن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻛﻮﺭﻩ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﻫﻲ ﺩﺭ […]
آذر ۲۱, ۱۳۹۵

مسجد دارالاحسان

http://sajwood.com/wp-content/uploads/2017/02/مسجد-دارلاحسان-کاور.jpg ۱۱۹۶ مسجد دارالاحسان متن مسجد دارالاحسان masjed darul ehsan […]
آذر ۱۸, ۱۳۹۵

کاخ چهلستون قزوین

http://sajwood.com/wp-content/uploads/2016/12/کاخ-موزه-چهلستون۲٫jpg ۱۱۹۶ متن کاخ چهلستون قزوین کاخ چهلستون قزوین kakhe […]
آذر ۱۸, ۱۳۹۵

مسجد نصیرالملک شیراز

http://sajwood.com/wp-content/uploads/2016/12/masjed-nasir-ol-molk-shiraz-cover.jpg ۱۱۹۶ متن مسجد نصیرالملک شیراز masjed nasir ol molk […]
آذر ۱۸, ۱۳۹۵

خانه مشروطه اصفهان

http://sajwood.com/wp-content/uploads/2016/12/خانه-مشروطه-اصفهان-کاور.jpg ۱۱۹۶ متن خانه مشروطه اصفهان khane mashrote esfahan با […]