شهریور ۲۷, ۱۳۹۵
باغ سنتی

باغ ارم شیراز

متن عمارت وسط، هسته مرکزی این باغ محسوب می‌شود. شیوه […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی شیراز

آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی اصفهان

آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی بوشهر

عمارت گلشن http://sajwood.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی سنندج

مسجد دارالاحسان http://sajwood.com/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی قزوین

کاخ چهلستون قزوین http://sajwood.com/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%DA%86%D9%87%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی کاشان

  خانه منوچهری کاشان http://sajwood.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/ #
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی کردستان

عمارت آصف وزیری http://sajwood.com/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی کرمان

باغ شاهزاده کرمان http://sajwood.com/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی یزد

آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی نایین

خانه فاطمی http://sajwood.com/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C/
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

اماکن تاریخی ماکو

کاخ موزه باغچه جوق،قصراقبال السلطنه http://sajwood.com/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DA%86%D9%87-%D8%AC%D9%88%D9%82%D8%8C%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87/
آذر ۱۷, ۱۳۹۵

کاخ موزه باغچه جوق،قصراقبال السلطنه

http://sajwood.com/wp-content/uploads/2016/12/Kakh-e-baghcheh-joogh-maku-6.jpg ۱۱۹۶ متن   قصر باغچه جوق ماکو Kakh e […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۵

باغ دولت آباد یزد

http://sajwood.com/wp-content/uploads/2016/12/baghe-dolat-abad-yazd-1.jpg ۱۱۹۶ متن باغ دولت‌آباد یزدbaghe dolat abad yazd در […]
آذر ۱۸, ۱۳۹۵

خانه مشروطه اصفهان

http://sajwood.com/wp-content/uploads/2016/12/خانه-مشروطه-اصفهان-کاور.jpg ۱۱۹۶ متن خانه مشروطه اصفهان khane mashrote esfahan با […]
آذر ۱۸, ۱۳۹۵

مسجد نصیرالملک شیراز

http://sajwood.com/wp-content/uploads/2016/12/masjed-nasir-ol-molk-shiraz-cover.jpg ۱۱۹۶ متن مسجد نصیرالملک شیراز masjed nasir ol molk […]
ورود / ثبت نام
هیچ محصولی موجود نیست
X