• استاد حسین زمرشیدی
  • معمار
  • آثار فراوانی از معماری و کاشی کاری در بقعه خواجه ربیع، گنبد سبز مشهد، بقعه امام زاده محمد محروق و شیخ عطار در نیشابور و بقعه شیخ احمد جامی در تربت جام از یادگارهای استاد زمرشیدی است.

  • بیشتر
ورود / ثبت نام
هیچ محصولی موجود نیست
X