آذر ۱۴, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش اول

قسمت اول متن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻮﺭﻩ ﭼﻮﺏ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ […]
آذر ۱۶, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش دوم

قسمت اول متن ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻣﺎﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜر باید […]
آذر ۲۵, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش سوم

قسمت اول متن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻛﻮﺭﻩ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﻫﻲ ﺩﺭ […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش چهارم

قسمت اول متن ﺯﻫﮑﺸﯽ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺨﺎﺭ
دی ۷, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش پنجم

قسمت اول متن ﻓﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻫﺎ […]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

اطلس چوبهای شمال ایران

قسمت اول متن اطلس چوبهای شمال ایران دکتر پارسا پژوه […]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

کاربرد چوب در صنایع دستی

قسمت اول متن کاربرد چوب در صنایع دستی چوب ابتدا […]
ورود / ثبت نام
هیچ محصولی موجود نیست
X