بهمن ۱۳, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

کاربرد چوب در صنایع دستی

قسمت اول متن کاربرد چوب در صنایع دستی چوب ابتدا […]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

اطلس چوبهای شمال ایران

قسمت اول متن اطلس چوبهای شمال ایران دکتر پارسا پژوه […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵
saj1

مقایسه نظم شبه تناوبی شاه گره با ساختار شبه بلوری سیلیکون

قسمت اول متن مقایسه نظم شبه تناوبی شاه گره با […]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
گونه شناسی تزئینات قواره بری درفرم خورشیدی درها

گونه شناسی تزِئینات قواره بری درفرم خورشیدی درها

قسمت اول متن گونه شناسی تزِئینات قواره بری درفرم خورشیدی […]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
سقف گره چینی

راز گره چینی های اسلامی

قسمت اول متن راز گره چینی های اسلامی موضوعی که […]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
انواع گره چینی13

بررسی ویژگی های هندسی گره ها در تزیین های اسلامی از دیدگاه هندسه فرکتال-بخش اول

قسمت اول متن بررسی ویژگی های هندسی گره ها در […]
بهمن ۴, ۱۳۹۵
انواع گره چینی13

بررسی ویژگی های هندسی گره ها در تزیین های اسلامی از دیدگاه هندسه فرکتال-بخش دوم

قسمت اول متن ۳٫ فرکتال ۳-۱٫الگوی فرکتال واژه فرکتال مشتق […]
دی ۷, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش پنجم

قسمت اول متن ﻓﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻫﺎ […]