آذر ۱۴, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش اول

قسمت اول متن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻮﺭﻩ ﭼﻮﺏ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ […]
آذر ۱۶, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش دوم

قسمت اول متن ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻣﺎﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜر باید […]
آذر ۲۵, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش سوم

قسمت اول متن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻛﻮﺭﻩ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﻫﻲ ﺩﺭ […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش چهارم

قسمت اول متن ﺯﻫﮑﺸﯽ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻱ […]
دی ۷, ۱۳۹۵
گره چینی پنجره

تزئینات گره چینی در بناهای محله ( خانه بر ) ماسوله

قسمت اول متن چکیده گره چینی، هنر ایرانی در رده […]
دی ۷, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش پنجم

قسمت اول متن ﻓﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻫﺎ […]
بهمن ۴, ۱۳۹۵
انواع گره چینی13

بررسی ویژگی های هندسی گره ها در تزیین های اسلامی از دیدگاه هندسه فرکتال-بخش دوم

قسمت اول متن ۳٫ فرکتال ۳-۱٫الگوی فرکتال واژه فرکتال مشتق […]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
انواع گره چینی13

بررسی ویژگی های هندسی گره ها در تزیین های اسلامی از دیدگاه هندسه فرکتال-بخش اول

قسمت اول متن بررسی ویژگی های هندسی گره ها در […]