کوره های چوب خشک کن

کوره های چوب خشک کن

ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻣﺎﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜر

باید هر سه شرط را مورد توجه قرار داد:
 1. شرایط مالی
 2. ساختمان با دوام ( در مقابل خورندگی محیطی)
 3. ساختمان با دوام ( در مقابل خورندگی محیطی)

ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻛﻮﺭﻩ

 1. چوب: عمر کوتاه،تخریب (حرارتی شیمیایی و قارچی)
 2. آجر (brick): انبساط حرارتی منجر به ترک می شود
 3. سیمان (cement) : عایق حرارتی ضعیف و ترک

 4. * ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ 80ﺍﺯﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺁﺟﺮ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ.
 5. آلومینیوم (aluminum)
 6. فولاد ضد زنگ:( stainless steel)

 7. *ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻮﻳﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻣﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺯﻳﺎﺩ، ﺍﻣﺎ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ .

ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻛﻮﺭﻩ

ﻛﻮﺭﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻻﺋﻲ ﻭ ﭼﻮﺏ
ﻛﻮﺭﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻻﺋﻲ ﻭ ﭼﻮﺏ

ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻛﻮﺭﻩ

ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ (ﺳﻤﺖ ﭼﭗ )ﻭ ﺁﺟﺮﻱ (ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ)
ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ (ﺳﻤﺖ ﭼﭗ )ﻭ ﺁﺟﺮﻱ (ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ)

ﺩﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻛﻮﺭﻩ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻛﻮﺭﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ :
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ
 1. ﺩﺭﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺋﻲ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺭﻭﻧﺪه Sliding and Lifting
 2. ﺩﺭﻫﺎﻱ ﺗﺎﺷﻮﻧﺪﻩ Folding
 3. ﺩﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺋﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻛﻮﺭه

ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺭﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ

ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺭﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﻮﺭﻩ

لیفتراک ریل

لیفتراک ریل

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﭼﻮﺏ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻲ


ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﭼﻮﺏ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻲ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﭼﻮﺏ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻲ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود / ثبت نام
هیچ محصولی موجود نیست
X