کوره های چوب خشک کن

کوره های چوب خشک کن

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻮﺭﻩ ﭼﻮﺏ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻲ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻣﺎ، ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭼﻮﺏ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﻮﺏ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ

مزایا:
 1. ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ
 2. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﭼﻮﺏ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ
 3. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻮﺏ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻲ
 4. ﻋﺪﻡ ﻣﺤﺪﻭﻳﺖ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ
معایب:
 1. هزینه زیاد
 2. نیاز به مهارت بالا
 3. صرف انرژی زیاد

کوره چوب خشک کنی Convective Kiln Wood Drying

کوره چوب خشک کنی

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﭼﻮﺏ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻲ

ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻜﻨﻴﻨﻚ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ، ﺩﻣﺎﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ، ﺭﻭﺵ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻭ ...ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﻜﻴﻨﻴﻚ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ:
 1. کوره تونلی
 2. کوره حجره ای
دمای حد اکثر:
 1. با دمای کم
 2. دمای معمولی
 3. دمای بالا
 4. دمای زیاد
سیستم حرارتی:
 1. حرارت دهی مستقیم
 2. حرارت دهی غیر مستقیم
کوره تونلی

انواع کوره ی حجره ای compartment or batch kilns

ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺣﺠﺮﻩ ﺍﻱ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺘﺤﺮﻙ (Moving Kiln)
کوره های حجره ای ثابت

کوره حجره ای

ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻣﺎﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜر

ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﺮژﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺩﻣﺎﻱ ﻛﻮﺭﻩ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ .
دمای کم 20 تا 48 درجه ی سانتی گراد:
 1. پیش خشک کن
 2. گونه های بسیار با ارزش و حساس

دمای معمولی 43تا80 درجه ی سانتی گراد:
نوع متدوال برای اکثر پهن برگان و برخی سوزنی برگان

دمای بالا 43تا100 درجه ی سانتی گراد:
مناسب برای اکثر سوزنی برگان و معدودی از پهن برگان

دمای زیاد بیش از 100 درجه ی سانتی گراد:
مناسب برای سوزنی برگان با کیفیت پایین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود / ثبت نام
هیچ محصولی موجود نیست
X