بهمن ۶, ۱۳۹۵
سقف گره چینی

راز گره چینی های اسلامی

قسمت اول متن راز گره چینی های اسلامی موضوعی که […]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
گونه شناسی تزئینات قواره بری درفرم خورشیدی درها

گونه شناسی تزِئینات قواره بری درفرم خورشیدی درها

قسمت اول متن گونه شناسی تزِئینات قواره بری درفرم خورشیدی […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵

مقایسه نظم شبه تناوبی شاه گره با ساختار شبه بلوری سیلیکون

قسمت اول متن مقایسه نظم شبه تناوبی شاه گره با […]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

اطلس چوبهای شمال ایران

قسمت اول متن اطلس چوبهای شمال ایران دکتر پارسا پژوه […]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

کاربرد چوب در صنایع دستی

قسمت اول متن کاربرد چوب در صنایع دستی چوب ابتدا […]