دی ۷, ۱۳۹۵
گره چینی پنجره

تزئینات گره چینی در بناهای محله ( خانه بر ) ماسوله

قسمت اول متن چکیده گره چینی، هنر ایرانی در رده […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش چهارم

قسمت اول متن ﺯﻫﮑﺸﯽ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺨﺎﺭ
آذر ۲۵, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش سوم

قسمت اول متن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻛﻮﺭﻩ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﻫﻲ ﺩﺭ […]
آذر ۱۶, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش دوم

قسمت اول متن ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻣﺎﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜر باید […]
آذر ۱۴, ۱۳۹۵
کوره های چوب خشک کن

انواع کوره های چوب خشک کن – بخش اول

قسمت اول متن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻮﺭﻩ ﭼﻮﺏ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ […]