اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶
منبر چوبی گره چینی مسجد ۴ پله - ترنج کد ۱۰۳

منبر چوبی مسجد گره چینی ۴ پله – ترنج کد ۱۰۳

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۶
صندوق-سنتی-آذین--کد--۶۰۹

صندوق ( صندوقچه ) قدیمی چوبی سنتی مشبک گره چینی – آذین کد ۶۱۱