شهریور ۲۷, ۱۳۹۵
باغ سنتی

باغ ارم شیراز

متن عمارت وسط، هسته مرکزی این باغ محسوب می‌شود. شیوه […]