معرفی گره چینی – صنایع چوب ساج

گره چینی

معرفی گره چینی

هنرمندان در گذشته نام گذاری شده اند معمولا از طبیعت ، حیوانات ، پرندگان ، اجرام آسمانی و ابزار آلات کار روزانه برگرفته شده اند و به مرور زمان و نسل به نسل به کار برده شده اند تا به نسل حاضر رسیده است و ... به مرور زمان و نسل به نسل به کار برده شده اند تا به نسل حاضر رسیده است . اشکال هندسی این هنر که توسط هنرمندان در گذشته نام گذاری شده اند معمولا از طبیعت ، حیوانات ، پرندگان ، اجرام آسمانی و ابزار آلات کار روزانه برگرفته شده اند و به مرور زمان و نسل به نسل به کار برده شده اند تا به نسل حاضر رسیده است. حضور گره ها در بناها بر نظم موجود بر این بناها تأکید می کنند و بنا را تبلوُری از نظم و هندسه جلوه می دهد. * گره عین نظم، عین تعادل و هماهنگی است. گره در چشم انسان همچون جهانی عقلانی است که در جزء و کل آن تدبیر و حکمت به کار رفته است. رمز و راز زیبای هنر گره چینی در مرز بندی آلت های گره و مبتنی بر توازن و تقابل با رنگ زمینه ی چوب آن می باشد تا بتوانند چشم هر بیننده ای را از کثرت به وحدت طرح بکشانند . بر اساس شواهد وآثار موجود پیشینه هنر گره چینی در معماری ایران به دوره ی سلجوقی و صفوی بازمی گردد.

شمسه هشت

شمسه هشت

لغت گره چینی

لغت گره چینی

اتصال فاق و زبانه

اتصال فاق و زبانه

آلت گره چینی

آلت گره چینی

هیچ محصولی موجود نیست
X